Vasyl Barvinsky Klavierkonzert
Violina Petrychenko
14. Nov 2023Ravensburg