Brani di Franck, Schumann, Lysenko, Kosenko e Piazzolla
Violina Petrychenko
5. März 2022
21:00 Uhr
Palazzo Florio


Palermo